Pojmy, které se vám budou hodit

Podívejte se do našeho slovníčku na užitečné termíny, které se často objevují na našich stránkách, ale i při uzavírání půjček obecně.

 

Bezpečná splátka je pojištění, které nabízíme jen k malé půjčce Kamali a které vás chtání v případě, že z nenadálých a závažných důvodů nemůžete svou půjčku splatit. V takovém případě nám zašlete potvrzení události a my vám prodloužíme bezplatně splatnost o 30 dní. Bezpečnou splátku lze využít pouze v případech nemoci, nemocenské, hospitalizace, ztráty zaměstnání, živelných pohromách na nemovitosti a invaliditě.

Bonita je schopnost dostát svým závazkům, jinými slovy schopnost splácet půjčku.

Exekuce je právní nařízení zabavení majetku. Nastane ve chvíli, kdy nesplácíte své závazky.

Expres výplata (nebo rychlý převod) znamená, že vám peníze vyplatíme do 60 minut od okamžiku odeslání ověřovacího poplatku ve výši 1 koruny z vašeho účtu.

Hotovostní půjčka neboli peníze na ruku. Půjčka, kterou dostanete v hotovosti, nikoli převodem na účet. Kamali je čistě bezhotovostní půjčka.

Klientská sekce je online místo, kde vidíte všechny důležité informace o své půjčce. Přihlásíte se do ní přes https://www.kamali.cz/prihlaseni.

Nebankovní půjčka nastane ve chvíli, kdy si peníze půjčujete od jiného subjektu než od banky.

Online půjčka lze vyřídit z pohodlí domova. Můžete si o ni požádat elektronicky.

Ověřovací poplatek je symbolický poplatek 1 Kč, který slouží k ověření identity osob, které si o Kamali žádají.

p. a. – per annum, u půjček označuje úrokovou sazbu za 1 rok.

Potvrzení o příjmech je doklad o vašich výdělcích, který většina bank vyžaduje.

Půjčka bez registru hovorově označuje situaci, kdy dostanete půjčku bez toho, aby věřitel nahlédl do registru dlužníků. Není podmínkou mít „čistý štít“ a půjčku můžete dostat, i když je u vás evidovaný dluh.

Registr dlužníků je seznam osob, které mají nebo měly dluh. Na internetu najdete mnoho různých online registrů.

Rozhodčí doložka odkazuje na bod ve smlouvě, který upravuje postup řešení v případě sporu. Kdyby došlo ke sporu, nebude jej řešit místně příslušný soud, ale rozhodce nebo rozhodčí soud. Smlouva o půjčce u Kamali žádné rozhodčí doložky neobsahuje, čímž zajišťuje objektivitu.

Rychlý převod (nebo expres výplata) je velmi rychlá půjčka, kdy vám peníze převedeme na účet do 60 minut od odeslání ověřovacího poplatku ve výši 1 koruny z vašeho účtu.

Termín splatnosti představuje dobu, kdy nejpozději byste měli půjčku vrátit spolu s poplatkem. Konkrétní termín splatnosti své půjčky najdete vždy po přihlášení do své Klientské sekce.

Úrok si představte jako odměnu, kterou si Kamali vezme za půjčení peněz.

Úroková sazba je procentuální vyčíslení úroku, odměny za půjčení peněz. Obvykle bývá vyjádřena v procentech za rok.

Úvěrová smlouva je právní dokument, který uzavřete ve chvíli, kdy žádáte o půjčku. Na jeho základě vám půjčku vyplatíme.

Věřitel je osoba, která věří, že dlužník půjčené peníze za dohodnutých podmínek vrátí zpět. V tomto případě jsme věřitelem my, Kamali.

Teď už se nemusíte bát předražených mikropůjček